CZY MASZ UKOŃCZONE 18 LAT?
NIE              TAK

Dystrybucja

shutterstock_72726022

WEZWANIE DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI

Zarząd spółki Inne Beczki Spółka Akcyjna z siedzibą w Błoniu (dalej „Spółka”), na podstawie art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r., poz. 1798) wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji. Złożenie dokumentów akcji odbędzie się za pisemnym pokwitowaniem wydanym akcjonariuszowi przez Spółkę.

Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki w Błoniu, pod adresem: ul. Grodziska 15, 05-870 Błonie, w dniach roboczych (od poniedziałku do piątku), w godzinach od 10:00 do 14:00. Niniejsze wezwanie jest trzecim wezwaniem. Informację o wezwaniu udostępnia się także na stronie internetowej Spółki w miejscu wydzielonym na komunikację z akcjonariuszami. .